Đăng ký làm đại sứ Học viện Hạnh phúc Việt Nam

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP ĐẠI SỨ HỌC VIỆN HẠNH PHÚC VIỆT NAM

Kính gửi: Ban lãnh đạo công ty cổ phần Học viện Hạnh phúc Việt Nam

Sau khi nghiên cứu mục đích, ý nghĩa, giá trị cốt lõi của Học viện Hạnh phúc Việt Nam tôi nhận thấy hoạt động gieo hạt trí tuệ, đạo đức, báo hiếu, nuôi dạy con học giỏi, hạnh phúc, gieo hạt tài chính, quyền lợi và trách nhiệm của đại sứ phù hợp với mục đích và lẽ sống của tôi. Nay tôi làm đơn này xin được ban lãnh đạo xét duyệt cho tôi được gia nhập trở thành đại sứ.

Tôi sinh hoạt và gieo hạt trên địa bàn tỉnh nơi tôi đang sinh sống và bạn bè tôi trên khắp đất nước Việt Nam và nước ngoài.

Tôi xin cam kết: Khi trở thành đại sứ tôi sẽ chấp hành đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ, các nghị quyết và quy định của công ty cổ phần Học viện Hạnh phúc Việt Nam cũng như các quy định của pháp luật Việt Nam. Tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nuôi dạy con học giỏi, báo hiếu, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế gia đình bền vững. Sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chung của học viện; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.
 

Tôi ước mong được ban lãnh đạo xét duyệt.
Trân trọng cảm ơn.

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
 

Bài viết cùng danh mục