Quỹ tương trợ giáo dục hạng bạc

Nguyễn Thị Hương Lan

(0)
5.000.000đ
1.250.000đ

Quỹ tương trợ giáo dục hạng vàng

Nguyễn Thị Hương Lan

(0)
25.000.000đ
12.500.000đ

Quỹ tương trợ giáo dục hạng kim cương

Nguyễn Thị Hương Lan

(0)
50.000.000đ
25.000.000đ

Lò luyện Kim cương IQ, EQ, AQ, FQ, CQ

Nguyễn Thị Hương Lan

(0)
120.000.000đ
50.000.000đ

Con học kém điểm thấp

Nguyễn Phùng Phong

(0)
10.000.000đ
5.168.000đ

Nghiện điện thoại, cãi cha mẹ, lười việc nhà

Nguyễn Thị Hương Lan

(0)
3.000.000đ
1.500.000đ

Con nghiện game

Nguyễn Thị Hương Lan

(0)
5.000.000đ
1.000.000đ

Gia sư dạy giỏi tiếng Anh bằng song não 12 năm

Nguyễn Thị Hương Lan

(0)
5.868.000đ
5.168.000đ

Phòng tránh 70 tai nạn trẻ em thường gặp

Nguyễn Thị Hương Lan

(0)
10.000.000đ
5.000.000đ

Học bổng du học Đài Loan lương 15 - 40tr/ tháng

Nguyễn Thị Hương Lan

(0)
70.000.000đ
55.000.000đ

Du học Nhật Bản lương 35 - 50tr/ tháng + định cư

Nguyễn Thị Hương Lan

(0)
231.000.000đ
177.500.000đ

Hàn Quốc làm việc lương 50 - 65tr/ tháng visa thạc sĩ

Nguyễn Thị Hương Lan

(0)
260.000.000đ
192.000.000đ

Đan Mạch thực tập sinh lương 40tr - 65tr/ tháng

Nguyễn Thị Hương Lan

(0)
250.000.000đ
150.000.000đ