EMAIL: hocvienhanhphucvietnam@gmail.com

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN    
NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI MB
SỐ TÀI KHOẢN: 0080123996888  
NỘI DUNG CHUYỂN TIỀN: HỌ TÊN + THANH TOÁN PHẦN MỀM HỌC ONLINE